Aby te Święta
były pogodne i rodzinne,
by uczuć, które łączą,
było zdecydowanie więcej
niż tych, które dzielą,
a to, co wydarzy się w Nowym Roku,
pod każdym względem przewyższało to,
co już się wydarzyło

życzy
Zarząd oraz Pracownicy HADEX