W związku z epidemią COVID-19 odbiór wszelkiej korespondencji kierowanej do Hadex development Sp. z o.o. s.k. odbywa się w formie "odbioru w punkcie pocztowym" na podstawie awiz pozostawionych w skrzynce podawczej przez pracowników doręczycieli pocztowych. Odbiór taki ma miejsce dwa razy w tygodniu.