Mieszkania na naszym Osiedlu są bardzo ciepłe, a świadczy o tym obliczony wskaźnik EP, czyli wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Wynosi on tylko 62-64 kWh dla naszych mieszkań, gdzie standardowo dla nowych mieszkań wskaźnik ten wskazuje ok. 100 kWh.

Słowa te poparte są świadectwem energetycznym :)